Тотомилионерът Николай Динков-Нинджата прави МВЕЦ на Градевска река

12 януари 2018 | 16:40
0 коментара
Тотомилионерът Николай Динков-Нинджата прави МВЕЦ на Градевска река

Благоевградският тотомилионер на 2015 г. Николай Динков-Нинджата, който е зет на кмета на Симитли Апостол Апостолов, започва строителството на МВЕЦ на Градевска река информира в. "Струма".

Още когато удари джакпота от 7 095 423 лв. преди 2,5 г., 34-годишният тогава кметски зет се похвали, че ще инвестира парите от тотото в малка електроцентрала. Улисан да се разхожда по екзотични дестинации, Нинджата обаче пропусна почти целия срок на действие на разрешителното му за водовземане от повърхностни води на река Градевска, издадено му под № 41140201/07.06.2013 г. от Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/, и се сети да форсира бизнес намерението си 6 месеца, преди то да изгуби правното си действие, което изтича на 7 юни 2018 г.

През декември 2017 г., само 2 дни преди Бъдни вечер, младият милионер задейства институциите и вкара ударно инвестиционното си намерение да построи МВЕЦ „Градево“, макар и по-малък, отколкото бе планирал през 2013 г. 5 дни по-късно, на 29 декември, РИОСВ – Благоевград издава решение, че за инвестиционното намерение не е необходимо да се прави оценка на околната среда /ОВОС/. Бързането се налага, тъй като се оказва, че предишният отказ на РИОСВ за ОВОС е с изтекъл срок.

Разрешителното на Динков за водовземане е за 24 часа в денонощието, в зависимост от наличния воден отток и след осигуряване на екологично водно ниво и на вода за поливане през напоителния сезон. Нинджата по-рано бе пресметнал, че може да си позволи мощност от 750 кW на централата, сега обаче я планира да е с максимална мощност от 470 кW, която ще му излезе и по-евтино. За МВЕЦ-а ще са му необходими 34,328 млн. куб.м/год. вода. Централата ще бъде оборудвана с два хидроагрегата, комплектовани с турбини тип „Францис” /б. р. водна турбина под налягане/. Водоемът й ще бъде изграден върху площ от 3,399 дка и обем от 9000  куб.м, а целта му е да играе ролята на малък изравнител, който да изравнява неравномерното водно количество, което протича в реката.

За територията, предназначена за реализация на инвестиционното предложение на Динков – парцел на 1860 метра от Градево и на 4500 метра от Симитли, вече има разработени и одобрени устройствени планове. Със Заповед №158 на кмета на община Симитли още през 2015 г., месец преди кметският зет да спечели милионите, е одобрен ПУП-ПЗ за имота, където ще се вдигне сградата на МВЕЦ „Градево”. Веднага след това с Решение №1241 от 27.05.2015 г. на Общински съвет – Симитли са одобрени и ПУП-ПП за трасето на тръбопровода и на кабелната линия за присъединяване на МВЕЦ „Градево” към електропреносната мрежа.

В инвестиционното си предложение младият предприемач е съобразил, че бетоновият яз на МВЕЦ „Градево” ще се яви като изкуствена преграда за нормалната миграция на рибите, затова планира да изгради рибен проход през каскада от водни басейни. През прохода ще бъде обезпечено целогодишно пропускане на водно количество от 0,15 м3/сек., и това ще гарантира миграцията на рибните видове в двете посоки през преградното съоръжение.

Бъдещият енергопроизводител е планирал да изгради МВЕЦ-а за 2 г. след получаването на строително разрешение, което едва ли ще му е проблем в община Симитли. След това се надява на безаварийна 35-годишна експлоатация на централата и изливането на електричеството от нея към електропреносната мрежа с подземен кабел с дължина 50 м.

Годишното производство на електроенергия от МВЕЦ „Градево“ се очаква да бъде около 3,50 млн. квч/год.

Н. Динков влиза в енергийния бизнес с фирмата „Енерджи инвест БГ“ ООД, на която е управител. Представя я през ведомствата като „фирма с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на комплексни обекти в областта на производството на енергия и хидротехническото строителство“. Според документите, адресирани до РИОСВ, БДЗБР и МОСВ, тя е с адрес на управление в Благоевград, ул. „Полк. Дрангов“ №50.  Не е ясно защо обаче такава фирма в Търговския регистър няма. Като лице за контакти във връзка с инвестиционното му намерение Динков е вписал едноличния търговец от с. Градево  Борислав Биров.

МВЕЦ „Градево“ не е първата централа на малката река – приток на Струма. Тук има и друга ВЕЦ, собственост на столичната фирма „Бийстън Енерджи“ АД, която има разрешително за водоползване на 41,74 млн. куб. м./год., което ще изтече през 2025 г. Отделно на Порогошка рещка, която е приток на Градевска, са изградени 2 речни водохващания – „Попова бука“ 1 и 2, чрез които се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на с. Брежани и с. Полето, а на 200 метра преди мястото, харесано от Динков за водохващане на неговия МВЕЦ, има издадено друго разрешително за водоползване на община Симитли за проектиране и строителство на канализация – главен клон І на с. Градево.

Междувременно от години жителите на Градево се оплакват, че през лятото реката им пресъхва. През август 2016 г. това бе констатирано и при проверка на БДЗБР, която санкционира „Бийстън Енерджи” АД – гр. София за неосигуряване на минимален екологичен отток в река Градевска. През април миналата година в дирекцията постъпиха 3 еднотипни сигнала, подадени от жители на селото, според които след водохващането на МВЕЦ-а в реката не протичат водни количества.  При извършената незабавна проверка дирекцията обаче установи, че през рибния проход на водохващането се осигуряват водни количества, необходими за функционирането на екосистемите в руслото на река Градевска, а на разстояние до 500 м след водохващането е осигурена нормална речна проводимост.

Много вероятно е и бъдещият нов МВЕЦ на Градевска река да попадне под ударите на селското недоволство, но във всички случаи той ще е удачна инвестиция на Николай Динков. Факт е, че дейността на този тип централи е с висока рентабилност – ниски единични разходи за електропроизводство, които са основно амортизационни отчисления, и преференциални цени на изкупуване. Особеност на малките ВЕЦ е доминирането на инвестиционните разходи над експлоатационните, поради характера на производството – ниско потребление на материали, ниски разходи на труд, относително ниски разходи за такса за разрешено водовземане.


Добавете Вашия коментар!