Среща под мотото „ИТ – светът на иновациите“ в Благоевград

22 януари 2020 | 15:33
0 коментара
Среща под мотото „ИТ – светът на иновациите“ в Благоевград

Днес в зала 5 на община Благоевград се проведе среща под мотото „ИТ – светът на иновациите“

На отправената покана от страна на община Благоевград откликнаха различни ИТ фирми от общината с разностранна дейност в областта на ИТ технологиите, с които бяха обсъждани начините за преодоляване на следните проблеми:

– обвързване на практическото обучение на обучаемите с формиране на умения в реална работна среда;

– участие на ИТ бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение и за осигуряване на заетост;

– обсъждане и дефиниране на обща стратегия за развитие;

– насърчаване и привличане на инвестиционни проекти;

-полезни партньорства в правителствения, неправителствения сектор и бизнес средата в Благоевград.


Добавете Вашия коментар!