Спортен турнир за доброволци в Разлог

12 юни 2019 | 10:09
0 коментара
Спортен турнир за доброволци в Разлог

Турнирът е по проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”, (PROMO-YMC(H)A).

Турнирът ще се проведе в рамките на два дни – 15-16.06.2019г. Спортовете, които ще се играят по време на турнира са волейбол и футбол. Волейболът ще се играе в спортна зала „Септември“ гр.Разлог, а футбол - на Градски стадион „Септември” – гр.Разлог. В турнира ще вземат участие ученици от община Корделио – Евозмос (Гърция).

Проектът се финансира по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и обединява четири партньори „Младежка Християнска Асоциация“ от Солун, Гърция; Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог, България с цел да се промотира и насърчи спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.


Добавете Вашия коментар!