С промени в мярката 60/40 подпомагат сезонните работници

29 юни 2020 | 14:38
0 коментара
С промени в мярката 60/40 подпомагат сезонните работници

Схемата 60/40 в сегашния ѝ вид ще действа до утре - 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до 30 септември, а при необходимост и до по-късно, обяви социалния министър Деница Сачева. Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда, поясни още социалният министър. 114 милиона лева са изплатени по мярката 60/40, а има подадени заявления от още 290 000 души,от почти 18 000 работодатели, разясни Сачева.

С новия дизайн на мярката се разширява обхвата на кандидатстващите, но се слага акцент върху сезонните работници, и секторите на хотелиерството и ресторантьорството, поясни още Сачева.

Средства няма да се изплащат на служители в секторите Горско, Рибно стопанство, застрахователни компании, държавно управление, дейности на домакинства, като работодатели,както и на екс териториални организации и служби. В сектор Здравеопазване, тези които няма договор с НЗОК, пък ще получат право да кандидатстват за компенсация, право получават и лекарите по дентална медицина, както и други дейности от хуманно здравеопазване – кръвни банки, тъканни банки и други, разясни Сачева.

От 1 юли мярката 60/40 ще действа съвместно с две други по ОП "Развитие на човешките ресурси".
"Работодателите ще могат да кандидатстват както по мярката 60/40, така и за компенсации от 290 лева в секторите "Пътнически превоз" и "Туризъм". Общият размер на работодателите, които ползват и двете мерки, ще бъде до 80 %, като от 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева, плюс осигуровките. Ако работодател кандидатства по мярката "Заетост за теб", заедно с 60/40, не може да кандидатства за едно и също лице", уточни социалният министър.

„Продължаваме, както и досега, да изплащаме 60 % от осигурителния доход, но вече за месец май 2020 година, както и 60 % от дължимите осигуровки за сметка на работодателя“, отбеляза Сачева.

По новия дизайн на мярката 60/40 отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 година, с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 година.

Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет, се очаква БВП през текущата година да спадне с 3 процента в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и s 5,3 на сто през третото тримесечие на годишна база.

Над 155 000 души са получили подкрепа по 60/40, ще разберем колко хора са запазили работата си, както и колко пари са изплатени, ще стане ясно от доклад на министър Сачева, обяви Пламен Димитров от КНСБ. Той благодари на социалния министър за добрата работа, въпреки споровете.“ Надяваме се да постигнем подкрепа на 300 000 безработни, чрез новите мерки.“, каза още Димитров. Ние разглеждаме двете мерките по ОПРЧР, и мярката 60/40, като позитивни и обхващащи всички засегнати сектори и хора.

277 160 души са безработните към момента, а от тях 78 568  човека са намерили работа, обяви Деница Сачева. За сравнение със същия период на миналата година в дирекциите по бюрата на труда регистрираните безработни са били 169 891 беработни хора.

Регистрираните безработни към 13 март са били 201 000 души. От 24 март до 25 юни в дирекциите по бюрата по труда са постъпили искания от 128 888 безработни хора за изплащане на обезщетения.

Към 24 юни 2020 г. са одобрени и предоставени на НОИ над 8 000 заявления за компенсиране. Изплатените средства към 23 юни са в размер на 114.7 млн.лв., каза още Сачева.

По 2 000 души средно на ден намират работа, като по-малко хора вече губят работните си места, според социалния министър, възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет, се очаква БВП през текущата година да спадне с 3 процента в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и s 5,3 на сто през третото тримесечие на годишна база.


Добавете Вашия коментар!