Районният съд в Добрич отстрани от длъжност шефа на "ВиК" АД, Тодор Гикински

05 септември 2019 | 10:00
0 коментара
Районният съд в Добрич отстрани от длъжност шефа на "ВиК" АД, Тодор Гикински

Районният съд в Добрич уважи внесеното от прокуратурата искане за отстраняване от длъжност на изпълнителния директор на „ВиК”АД – Добрич, Тодор Гикински. Мярката се налага до отпадане на необходимостта от нея – коментираха от съда.

Отстраняването бе поискано във връзка с водено досъдебно производство, по което директорът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г. в село Батово, област Добрич, в нарушение на Закона за водите, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води. Според обвинението, в района на помпена станция Батово - 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.

Изпълнителният директор на „ВиК” е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Воден от тези съображения Районният съд намери искането на прокуратурата за основателно и отстрани Гикински от заеманата длъжност./24 часа/


Добавете Вашия коментар!