Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 година в Благоевград

11 юни 2019 | 16:18
0 коментара
Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 година в Благоевград

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета, Инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2018 година ще се проведе на 18.06.2019 г. а. Срещата ще се състои в зала №5 на Община Благоевград от 11.00 часа.

Дневен ред на обсъждането:

Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2018 година.

Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.

Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2018 година.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com


Добавете Вашия коментар!