Проф. Васил Марков е новият декан на факултета по изкуствата в Югозападния университет в Благоевград

09 октомври 2019 | 12:03
0 коментара
Проф. Васил Марков е новият декан на факултета по изкуствата в Югозападния университет в Благоевград

Проф. д.н.к. Васил Марков оглави факултета по изкуствата в Югозападния университет „Н.Рилски“ в Благоевград. Това стана днес на Общо събрание на факултета.

Проф. Марков наследява на този пост проф. д.изк.н. Йордан Гошев, който беше начело на факултета по изкуствата в последните два мандата и няма право на трети.

Кой е проф. Васил Марков?

Преподавател по „Обща история на културата“, „Древни култури“, „Древни култури в българските земи“ и „Древнотракийско наследство в българската народна култура“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Започва научната си кариера като изследовател на древноезическото наследство в българското народно изкуство. Научниет му интереси са насочени и към древнотракийското наследството в българската народна култура. Директор е на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Автор е на научни монографии, учебници,  повече от 80 научни студии и статии.

Заместник-декан на факултета по изкуствата по научно-изследователската дейност за мандатите 1999-2003; 2011-2015 и 2015-2019 година.


Добавете Вашия коментар!