Проект „We grow digitally“ в IV ОУ „Димчо Дебелянов“ на Благоевград

09 ноември 2018 | 13:30
0 коментара
Проект „We grow digitally“ в IV ОУ „Димчо Дебелянов“ на Благоевград

В началото на учебната 2018-2019 година колективът на IV ОУ „Димчо Дебелянов“ се поздрави със спечелен двугодишен Проект – 2018-1-IT02-KA229-048037_4 We grow digitally“ по Програма „Еразъм+“ на стойност 21 077,00 евро, като партньори с още три училища от Италия, Турция и Полша.

Проектът е по КA2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и КА229 Партньорства за училищен обмен.

Проектът ще обхваща дейности за насърчаване творческите нагласи в учениците, комуникативните умения, сътрудничеството и груповата работа: използване на виртуална класна стая, използване на добри практики, използване на платформи за електронно обучение, използване на иновативни образователни приложения, развитие на изчислителното мислене чрез кодиране.

Екипът от учители и ученици за работа по дейностите се избира по определени критерии, обявени в сайта на училището http://www.chetvurtoblg.com/ и страницата на проекта https://sites.google.com/view/we-grow-digitally.

Училищният екип е в състав: Ил. Чапкънов- директор, Р. Чаушева, Т. Панайотова, Н. Воденичарова, Т. Митковски, Т. Тагарева, Е. Попова, Е. Малиновска. Планувани са четири транснационални срещи, с посещения от група учители и ученици в училища в градовете:BLAGOEVGRAD- България,  MASCALUCIA – Италия, IZMIR- Туция, MARKI– Полша в периода 2019-2020 г.

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия"


Добавете Вашия коментар!