Представляващият ВСС Боян Магдалинчев дойде да чуе благоевградските съдии и обяви: Въвеждаме електронно правосъдие, няма да има закриване на съдилища

25 март 2019 | 07:22
0 коментара
Представляващият ВСС Боян Магдалинчев дойде да чуе благоевградските съдии и обяви: Въвеждаме електронно правосъдие, няма да има закриване на съдилища

Няма да има съкращения и закриване на съдилища, заяви представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който присъства на вчерашното отчетно събрание на Окръжен съд – Благоевград. Изявлението бе направено в контекста на предприетите реформи в прокуратурата, където минаха две вълни на преобразуване на районни прокуратури в териториални отдели, а през есента предстои и трета.

В рамките на този Висш съдебен съвет ще бъде въведено електронното правосъдие, което означава пълен институционален достъп до електронното дело и свързаност с органите на изпълнителната и местната власт, обеща Боян Магдалинчев.

По повод искането на наказателните съдии да бъдат изслушани във ВСС той заяви, че е дошъл да ги чуе, като подчерта, че проблемът не е значителен и нерешим, и пожела на съдиите добра работна атмосфера, тъй като това се отразява на резултатите.

На събранието присъства и председателят на САС Даниела Дончева, на която съдийската колегия на ВСС възложи да направи проверка по случая.

В годишния си доклад за 2018 г. председателят на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова посочи, че се утвърждава тенденцията за увеличение на наказателните дела. От общо постъпили 1290 броя дела първоинстанционните са 742, а второинстанционните – 548. От Окръжна прокуратура са внесли 60 обвинителни акта и 57 споразумения. Проведените разпити пред съдия са по 94 дела, а частните наказателни дела – 531 броя, от които 163 броя са били са разрешения за използване на СРС-та. Свършените дела са 1294, като от тях 67% са потвърдени, като средномесечната натовареност на един наказателен съдия е 9,15 дела за разглеждане, а е свършил 8,11.

Данните дават основания за положителна оценка на усилията на съдиите в наказателно отделение за срочно приключване на производствата и че ефективно се ползват процесуалните основания за предварителна подготовка за правилното и срочно решаване на делата, посочи в доклада си съдия Бельова.

Гражданските съдии са имали за разглеждане 1477 новопостъпили дела, като през отчетния период са свършени 462 бр. първоинстанционни дела и 995 бр. второинстанционни. Средната месечна натовареност на един съдия е 12,01 дела за разглеждане и 9,04 броя са свършени, като потвърдените дела са 71%.

„2018 г. беше трудна, но успешна година. Съдиите и служителите работиха сериозно и отговорно и заслужават положителна оценка, при една изключително висока натовареност на всички”, заяви в заключение шефката на съда Катя Бельова.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА в.Струма


Добавете Вашия коментар!