Представиха проект „Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст“

01 април 2019 | 16:17
0 коментара
Представиха проект „Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст“

Днес, в зала 101 на административната сграда в Община Благоевград се проведе встъпителна пресконференция, която постави началото на проект: „Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст”.

Информация за проекта представиха – г-жа София Янчева – Секретар на Община Благоевград и Председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Благоевград, Проф. Борис Манов – Декан на Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Проф. Людмил Кръстев – Ръководител Катедра „Психология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Доц. Иван Кръстев – Ръководител на проекта, Доц. Жеко Кьосев – Координатор на проекта и Ас. Д-р Десислава Иванова – Експерт Психолог по проекта.

Проектът предвижда изследване на характеристиките на социалната среда, които са рискови фактори за извършване на противообществени прояви. Главната проектна цел е изучаване спецификата на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица с оглед тяхната превенция.

Представиха проект „Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст“  снимка 1

Добавете Вашия коментар!