Председателят на АЕРБС Росен Георгиев презентира проект „Топлите лъчи на Благоевград“

12 юни 2019 | 23:03
0 коментара
Председателят на АЕРБС Росен Георгиев презентира проект „Топлите лъчи на Благоевград“

Председателят на „Асоциация за европейско развитие на българското село“ Росен Георгиев, заедно с историци и музейни работници представиха възможностите за развитие на туризма в селата на община Благоевград по време на заключителното събитие по проект „Топлите лъчи на Благоевград“.

На срещата беше представена актуална визия за развитие на туризма в селата на Община Благоевград.
Проектът се изпълнява в партньорство с Община Благоевград, Фондация Америка за България и сдружение Деветашко плато.

"Условно сме разделили Общината на четири туристически района/маршрута/, набелязали сме най-важните археологични, природни, религиозни забележителности, които сме обозначили с информационни табели. Начало на маршрутите отбелязваме с четири информационни центъра, в които има карта на района.“, разказа Росен Георгиев.

Той отчете свършеното по проекта и запозна гостите на събитието с множество интересни археологически забележителности, които се намират край Благоевград. Стари и възстановени с доброволчески труд и усилия на селските кметове черкви, могат да привлекат множество туристи в района. Места, за които дори жителите на Благоевград не подозират, могат да превърнат областния център в притегателно място за хората, които обичат историята и пешеходните преходи.

В проекта е работил и екип от експерти, които с общи усилия са успели да съберат ценна информация, с която да обогатят историята на селата в общината. На срещата присъства д-р Христина Цонева, археолог и бивш директор на РИМ-Благоевград, както и гл.ас. д-р Антон Генов, преподавател към катедра „Културология“ в Югозападния университет. И двамата са част от екипа, работил по проект „Топлите лъчи на Благоевград“, те запознаха гостите с детайлите, които описват реалната стойност на обектите, намиращи се в селата около Благоевград и тяхната значимост за историята, както и възможностите за бъдещото им развитие като обекти, които могат да развият туризма.

Сдружение „Асоциация за европейско развитие на българското село” е основано през 2016 г. Основните цели са насочени към изготвяне на проекти за подобряване на дейностите по управление на общини, райони и кметства и мерки за по-добро взаимодействие; сътрудничество и обмен на опит с органите на местно самоуправление и държавни органи; организиране, провеждане и участие в културно-масови мероприятия, спортни дейности и благотворителност.

Сдружението си е поставило амбициозната и трудна задача да работи за възстановяване и развитие на българските села, които са със затихващи функции и бавно, и сигурно изчезват. В него членуват кметове на кметства, кметски наместници, както и хора, които споделят целите и идеите записани в устава. Участието на кметовете и кметските наместници е особено важно, защото те имат възможност да мобилизират местните общности и да поддържат топла връзка с общините.

„Асоциация за европейско развитие на българското село” е член на най-голямото сдружение на неправителствени организации в България – „Форум гражданско участие”, както и на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България. Има подписан Меморандум за сътрудничество с Югозападен университет „Неофит Рилски“, Споразумение за сътрудничество с „Търговско промишлена палата – Благоевград“ и Споразумение за сътрудничество с Община Благоевград.

Председателят на АЕРБС Росен Георгиев презентира проект „Топлите лъчи на Благоевград“ снимка 1

Добавете Вашия коментар!