По трансграничен проект: Въвеждат мерки срещу наводненията в Пиринско

03 октомври 2019 | 17:44
0 коментара
По трансграничен проект: Въвеждат мерки срещу наводненията в Пиринско

.

Областна администрация – Благоевград изпълнява редица инфраструктурни мерки за защита от наводнения в рисковите участъци на река Струма. Това стана ясно по време на пресконференция по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – Flood Protection”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. Предвидените мерки на територията на Пиринско включват изграждане и възстановяване на прагове на реката, защитни съоръжения, подпорни стени. Част от дейностите, които изпълнява Областна администрация – Благоевград, вече са завършени, а изпълнението на други предстои.

Почти 11,5 млн. евро е стойността на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – Flood Protection”, съобщиха по време на пресконференцията от Областна администрация. Партньорите по проекта са 7. От гръцка страна това са Регион Централна Македония, който е водещ партньор, Регион Източна Македония и Тракия, и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия. От българска страна, партньорите са 4, а именно – Областна администрация – Благоевград, Областна администрация – Хасково, Областна администрация – Кърджали и Областна администрация – Смолян. Бюджетът на Областна администрация – Благоевград по проекта е 790 хил. евро. Продължителността е 36 месеца, като крайният срок за изпълнение на всички заложени дейности е месец септември 2020 година.

Като стратегически за живота, здравето и имуществото на хората в трансграничния регион и особено в критичните точки с висок потенциален риск от наводнения, определи проекта областният управител на Благоевградска област, Бисер Михайлов. „Стратегическата цел на проекта ще се постигне с изграждане, възстановяване и укрепване на съществуващата инфраструктура за защита от наводнения; доставка на необходимото оборудване за своевременна реакция, подобряване на сътрудничеството между компетентните органи в двете страни и укрепване на техния капацитет за справяне с последиците от изменението на климата“, уточни Красимира Крумова – координатор по проекта.

Освен по течението на река Струма, на територията на България е предвидено изграждане и модернизация на три бетонни стени по река Черна в Смолян, река Върбица в Златоград и река Чепинска в Рудозем, укрепване на десния бряг и почистване на река Марица в района на селата Великан и Ябълково, Област Хасково, възстановяване на защитната дига на река Крумовица и изграждане на защитна дига на река Джебелска в Област Кърджали.


Добавете Вашия коментар!