По проект: Община Благоевград подписа административен договор за над 1 млн. лв

27 май 2020 | 11:42
2 коментара
По проект: Община Благоевград подписа административен договор за над 1 млн. лв

Община Благоевград подписа административен договор за изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Общината.

Безвъзмездната финансова подкрепа е по проект № BG16M1OP002-2.010-0042 „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“. Общият бюджет е в размер на 1 697 125,29 лв, а срокът на изпълнение е 18 месеца.

Проектът е финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дела С-145/14“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград е разположена в границите на съществуващото депо за битови отпадъци.

В клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и са предепонирани, иззетите от клетки 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация с цялата си площ от 21,80 дка.

С реализирането на проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ се цели изпълнение задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.


Ха Ха публикува:
27 май 2020 | 20:49
Асене, или Асане, ДГД! Не всичко започва от вашите герберасти...За какви хвалебствия говориш, като общинската хазна е ошушкана от калинките на Насо и Христинка. Всички назначени от герб се разписват за суми между 2000.00лв и 3500.00лв.!!! Как ти се струва, Асане? И сега Томов и екипа били виновни, че няма пари!
Асен публикува:
27 май 2020 | 14:03
Това е проекта екипа на Камбитов. Бриндо, хвалебствия та са ти несъстоятелни

Добавете Вашия коментар!