Петдневно обучение за развитието на културния туризъм ще се проведе в разложкото село Баня

17 юли 2017 | 10:58
0 коментара
Петдневно обучение за развитието на културния туризъм ще се проведе в разложкото село Баня

Петдневно обучение за развитието на културния туризъм ще се проведе от 25 до 29 юли в разложкото село Баня. Експерти ще запознаят участниците с различни идеи и методи за съхраняване и опазване на природното и културно наследство в региона, което в последствие ще доведе до повишаване на интереса от страна на туристите.

Целевите групи, към които е насочено обучението, са собственици на малък и фамилен бизнес и хора, имащи отношение и интереси в сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Югозападна България – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. В обучението ще се включат и представители на сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Македония – Щип, Виница, Кочани и Пробищип. Ще бъдат създадени реални предпоставки за бъдещо сътрудничество и разработване на алтернативни туристически пакети в трансграничния регион.

Петдневното обучение на тема: „Съхраняване и опазване на природното и културно наследство“ се подготвя от Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС). То е част от проекта „Interregional Tourism through Cultures (ITC)” - „Междурегионален туризъм чрез култура“) и е първото от общо трите обучения.  Проектът е финансиран по програма “ Interreg – IPA CBC“ Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme. Сдружение МИС е водещ партньор и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от Македония – „Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.Кмета.бг


Добавете Вашия коментар!