Отминаха 3 години от сефтосването на парк „Македония“ от Ат. Камбитов с концерт и сватба на дъщеря му започна процедура по узаконяването му, но

09 октомври 2020 | 16:23
2 коментара
Отминаха 3 години от сефтосването на парк „Македония“ от Ат. Камбитов с концерт и сватба на дъщеря му започна процедура по узаконяването му, но

3 години и 4 месеца, след като бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов направи сефтето на парка до гробището с провеждане на годишните награди на БГ Радио, и 10 месеца след решението на ОбС – Благоевград въпросът със законността на парка да бъде решен, кметската управа започна процедура по узаконяването му.

Преди седмица градоначалникът Румен Томов входира в РИОСВ -Благоевград уведомление за проект за изменение на общия устройствен план /ОУП/ на общината за поземления имот с площ 61 273 кв.м – бившите благоевградски казарми, който преди години военните прехвърлиха безвъзмездно на общината за експоцентър.

Изменение на ОУП бе одобрено с Решение № 27 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, но едва след падането от власт на Камбитов стана ясно, че повече нищо не е направено и на практика обектът е абсолютно незаконен.

Съгласно действащия устройствен план на община Благоевград теренът попада в територии със самостоятелен устройствен режим – „терени със специално предназначение“, но поради промяна на собствеността се налага изменение на ОУП, което ще обхване всичките 61 дка. Според изготвената документация плътността на застрояване в нея ще бъде до 70%; височината на застрояване – до 15 метра, а плътността на озеленяване – минимум 20%.
След промяна на устройствената зона бъдещите инвестиционни намерения са за изграждане на Интер-експо център, конгресен център, музей, парк и спортен център. Засега в парка има само няколко боядисани халета, харизани от военните, в едно от които Камбитов омъжи дъщеря си, а друго се използва инцидентно за тренировки на различни спортни клубове.
РИОСВ – Благоевград сложи първата спънка пред бързото приключване на процедурата – според екоспециалистите теренът попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за екологична оценка и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от такава.

Освен това изменението на общия устройствен план на община Благоевград подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, което ще забави узаконяването на парк „Македония“ с още няколко месеца.в.Струма


Елекажах публикува:
09 октомври 2020 | 17:55
Тези алчни изроди нямат страх и от Бога ...? Но да не забравят , че Видовден ще дойде и ще си плащат с лихвите ! Продажна сган селска ...
СЪБУДИСЕ БУГАРИНО публикува:
09 октомври 2020 | 16:35
ЗАЩО НЕ НАПИШЕТЕ КАК ОТ ЕДНО ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО СЕ ПЛАТИХА 300 КИЛЯДИ ДА СЕ НАПРАВИ РЕМОНТ НА СТАРИТЕ РАБОТИЛНИЦИ НА ВОЕННИТЕ ДА СЕ НАПРАВИ СВАТБА НА КАМБИТОВ НА ДЪЩЕРЯ МУ. ЗАЩО НЕ НАПИШЕТЕ ИСТИНАТА КАК КАМБИТОВ ИМА ПОДГОТВЕН ПЛАН ЗА ПОДЕЛЕНИЕТО И ИСКАШЕ ДА ГО ДЖИРОСА С ЦЕЦО И ЯЙЦЕТО И ЗА СМЕТКА НА ДАЛАВЕРАТА ЯЙЦЕТО ДА ПОСТРОИШЕ ТАМ ЦЪРКВА В ЗАМЯНА ГОЛЯМ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС. КАМБИТОВ КЪДЕ ДА БОЦНЕМ БРАТКО ЛАЙНА ТЕЧЕ ТИ ОПРОПАСТИ ГРАДА А ЧИЧО ТОМ ЩЕ ГО ДОВЪРШИ ЗАПОЧНАТОТО.

Добавете Вашия коментар!