ОД на МВР-Благоевград: Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2019/2020 година

12 септември 2019 | 14:41
0 коментара
ОД на МВР-Благоевград: Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2019/2020 година

ЗА УЧЕНИЦИ

Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

         Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.

         Припомни си правилата за пешеходци.

         Винаги:

         пресичай на зелено;

         се движи по тротоара;

         използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

         върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

         Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!

         Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.

         Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

         На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

         С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

         Заедно с родителите си провери изправността на колелото.

         Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.

         Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

ПОМНИ, ЧЕ:

         велосипедът е пътно превозно средство, а

         велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

         до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

         навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

         велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

         Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

         Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

         ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ПОМНИ!

Децата не са възрастни.

Безопасността на твоето дете е най-важна.

Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК

         Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

         Заедно преминете няколко пъти по маршрута.

         Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

         В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

         Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.

         Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

         При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

         ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ

         Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.

         Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

         Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

         Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ

         Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

         Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

         Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

         Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

         Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

         Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

         Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

         Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО

         Проверете техническата изправност на колелото.

         Изберете най-безопасния маршрут до училище.

         Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

         велосипедът е пътно превозно средство, а

         велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;

         до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

         когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

         за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

         Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

         Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

         НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!

Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

         Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.

         Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила. 

         Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

         Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

 

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

         Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

         Винаги  имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение. 

         Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   

         Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

         Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.


Добавете Вашия коментар!