Община Благоевград разширява дейността на социалния патронаж с доставка по домовете на самотно живеещи хора на лекарства и хранителни продукти!

21 май 2020 | 10:44
0 коментара
Община Благоевград разширява дейността на социалния патронаж с доставка по домовете на самотно живеещи хора на лекарства и хранителни продукти!

По заповед на кмета на община Благоевград инж.Румен Томов във връзка с извънредната епидемична обстановка, се разширява дейността на социалния патронаж с възможност за доставяне по домовете на самотно живеещи възрастни хора на лекарства и хранителни продукти.

Присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации се преустановяват съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването.Институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Благоевград организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.


Добавете Вашия коментар!