НСИ: Спад в строителството през юни

08 август 2018 | 12:36
0 коментара
НСИ: Спад в строителството през юни

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юни индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец.

Календарни данни показват намаление от 2.9% на строителната продукция през юни 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г.
 
През юни индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.8%, а от сградното строителство - с 0.6%.

На годишна база понижението на строителната продукция през юни 2018 г., изчислено от календарни данни, се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 4%, а при сградното строителство - с 2.1%.

В същото време по предварителни данни на статистическия институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, а новопостроените жилища в тях са 2285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 1.9%, а жилищата в тях намаляват с 290, или с 11.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74.2%, с тухлена - 21.8%, с друга - 3.5%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.5%), следвани от жилищните кооперации (15.5%).

През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. броят на новопостроените къщи и сгради от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и вили намалява.
 
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна - 88 сгради с 502 жилища, и Бургас - 69 сгради с 381 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%), следват тези с три стаи (32.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 206.9 хил. кв. м, или с 2.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява със 7.6% до 126.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 82.2 кв.м през второто тримесечие на 2017 г. на 90.5 кв.м през същото тримесечие на 2018 г.

 Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 188.0 кв.м, и Ловеч - 171.8 кв.м, а най-малка - в областите Добрич - 59.1 кв.м, и Плевен - 61.7 кв.м.


Добавете Вашия коментар!