НП „Пирин” подобрява състоянието на видове и местообитания

07 септември 2018 | 15:53
0 коментара
НП „Пирин” подобрява състоянието на видове и местообитания

Министърът на околнaта среда и водите – Нено Димов, издаде заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта на Национален парк „Пирин” за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания и за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Той ще се изпълнява в продължение на 43 месеца, стойността му е 6 294 117,64 лв.

Сред основните дейности са подобряване на състоянието на горско местообитание чрез изпълнение на дейности за борба с вредителите по клоните и стъблата – корояди.

Ще се подобри природозащитното състояние на олиготрофни езера и дистрофни езера чрез геодезическо заснемане на водните огледала (за проследяване на евентуални промени на водното огледало), изследване на хидробиологичното състояние и изготвяне на методики за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности и наблюдения, ограничаване на достъпа за паша – заграждане с електропастир на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро. Предвижда се инвестиционно проектиране и строителство на обекти, превенция и борба с пожарите.

Ще се подобри природозащитното състояние на видовете „Дива коза” и „Кафява мечка” чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“. Ще се изготви и мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути в парка.

/Кмета.бг/


Добавете Вашия коментар!