НЕКА ИЗГОРИ КРЕСНА, НО ГЕРБ-КРЕСНА ДА ДОКАЖЕ СВОЯТА ТЕЗА !

15 май 2019 | 16:06
5 коментара
НЕКА ИЗГОРИ КРЕСНА, НО ГЕРБ-КРЕСНА ДА ДОКАЖЕ СВОЯТА ТЕЗА !

НЕКА ИЗГОРИ КРЕСНА, НО ГЕРБ-КРЕСНА ДА ДОКАЖЕ СВОЯТА ТЕЗА ! Това публикуваха в групата Обединени За Кресна.

Искам да ви разкажа една тъжна история. В нея става дума за предателство към интересите на жителите на община Кресна и подмяната на местния патриотизъм с безчестие и политическо тесногръдие. Не, че не сте го виждали и преди, когато от всички само г-н Георги Георгиев (ГЕРБ-Кресна) беше за влизане на ВиК Кресна ЕООД в Благоевградската ВиК Асоциация, но този път делата им прекрачват границата на нормалното.

Искам да ви разкажа за падението на вашите избраници, господата Георги Георгиев, Емил Божинов и Кирил Лазаров, които са готови ДА ЗАЧЕРТАЯТ ГАРАНТИРАНА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 1 660 977.28 лв. (един милион, шестотин и шестдесет хиляди, деветстотин седемдесет и седем лева и двадесет и осем сторинки) за опазване на горите на община Кресна от пожари, но ДА ДОКАЖАТ БАЗОВАТА СИ ОПОРКА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ в Кресна !

Ето фактите:

Във връзка с подадено от община Кресна проектно предложение № BG06RDNP001-8.004-0037 за безвъзмездна финансова помощ по целеви бюджет за реализация на проект "Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от мерки на Програма за развитие на селските райони е необходима промяна на предназначението на общински полски пътища в горски пътища.

За да бъдат получени средствата, които са целеви (т.е е гарантирано, че ще бъдат получени) се налага Общинският съвет да даде съгласие за промяна на предназначението на полски пътища в горски. Тук е важно да отбележим, че с този акт се променя единствено предназначението, но не и собствеността, която остава в разпореждане на община Кресна.

Както изисква добрата административна практика, преди кандидатстването, проектното предложение е поставено на обсъждане в Общинския съвет и съветниците се съгласяват с промяната. Вчера (14.05.2019 г.), след като става ясно, че администрацията се е справила успешно със своя ангажимент и е внесла проектното предложение, част от съветниците на ГЕРБ-Кресна - г-н Емил Божинов и г-н Георги Георгиев и г-н Кирил Лазаров от "За Кресна" на бившия кмет Илиян Кръстев се усещат, че това е пореден провал за тяхната теза за липса на експертен капацитет у администрацията и отмятайки се от дадената дума, отказват да подпишат решението на съвета. Казано направо, Георги Георгиев, Емил Божинов и Кирил Лазаров РЕШАВАТ ДА ПРОВАЛЯТ ПРОЕКТА И ДА ОСУЕТЯТ ГАРАНТИРАНА ИНВЕСТИЦИЯ СРЕЩУ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА В РАЗМЕР НА 1 660 977.28 лв. !

Това са фактите, а сега си припомнете ужаса от огромния горски пожар, избухнал на 28.VIII.2017 г. и отсъдете за себе си, струва ли си цената, която ГЕРБ-Кресна и хората около бившия кмет искат да платите, за да докажат една своя опорка за изборите през есента !


андрешко публикува:
16 май 2019 | 17:44
Обединение за Кресна да не трие коментарите хи хи хи
до запознат публикува:
16 май 2019 | 10:44
Драги ми СМЕХУРКО /ИЛИ СМЕХУРАНА / ! В статията се коментира инвестиция за горите а не за ВИК. Поинтересувайте се, защо жителите на община Струмяни стачкуват? Страхувате се от рейтинга на КМЕТА! ЕТО ТАМ ВИ Е ПРОБЛЕМА! Много сме доволни, че сме извън асоциацията!!!!!!
запознат публикува:
16 май 2019 | 08:21
Напротив нищо подобно не е казано официалната информация от години е, че в случай на липса на единна асоциация финансирането за дадената област не е възможно. Кресна целенасочено провали възможностите на всички общини от Благоевградска област, начело с Кмета ви.
ДО ЗАПОЗНАТ публикува:
15 май 2019 | 22:30
ИСТИНАТА Е ЧЕ ОБЛАСТНИЯ ОПРАВИТЕЛ БИСЕР МИХАЙЛОВ ПРОВАЛИ ВСИЧКО ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА КАМБИТОВ КОЙТО КАЗА ЧЕ АСОЦИАЦИЯТА Е МЪРТВО РОДЕНА ТЕ ПРОСТО ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЦВЕТАНОВ НАПРАВИХА ТАКА ЧЕ ТОВА ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ПРОБЛЕМА Е В ГЕРБ РАЗБЕРЕТЕ ГЕРБ
запознат публикува:
15 май 2019 | 16:50
Обичате да злословите, но заради вашето целенасочено решение Община Кресна да остане извън ВиК асоциацията всички общини в Благоевградска област останаха без възможност да кандидатстват за средства за ВиК сектора. Така че милиона за вашата община изобщо дали интересува някой освен Кмета на Кресна.

Добавете Вашия коментар!