На форум в Благоевград! Разясниха начините за финансиране на бизнеса с евросредства

11 юни 2018 | 14:16
0 коментара
На форум в Благоевград! Разясниха начините за финансиране на бизнеса с евросредства

Представители на малки и средни предприятия се включиха в информационна среща на Областен информационен център – Благоевград на тема „Финансиране на стартиращ бизнес със средства от европейските фондове“.

По време на събитието бяха представени възможностите за финансиране на собствен бизнес с финансови инструменти – микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и инструменти за дялово финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Срещата беше открита от г-жа Зорница Кралева – зам.-кмет по европейски програми и проекти на община Благоевград.

Финансовите инструменти, които бяха представени днес, представляват друг вид финансова подкрепа на крайните получатели на европейски средства в допълнение на по-широко използваната до сега и по-позната форма с т.нар. „грантове“ – или безвъзмездно предоставената финансова помощ. На практика, чрез финансовите инструменти крайните ползватели на европейските средства получават подкрепа посредством пазарно ориентирани механизми - например, чрез предоставянето на нисколихвени заеми, гаранции, капиталови инвестиции и други.

Условията за кандидатстване, допустимите кандидати и дейностите, които ще получат финансиране, бяха представени от г-н Камен Славов – ръководител звено „Финансови инструменти“ във Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Предимство ще се дава на безработни лица и младежи, млади майки извън пазара на труда, предприемачи от уязвими групи, социални предприятия и предприятия в начален етап на развитието си. 

Като възможност за развитие на малкия и среден бизнес бяха представени и програмите за подкрепа на начинаещи предприемачи на Европейската комисия – „Еразъм за млади предприемачи“ и „A.L.E.C.O“. Чрез „Еразъм за млади предприемачи“ представители на организации с история до три години назад могат да посетят на място малки предприятия в други държави, където да натрупат опит, умения и знания за развитие на собствения си бизнес.

Обменът може да продължи от 1 до 6 месеца, а престоят в чуждата държава се финансира от Европейската комисия. Предприемачите с успешен бизнес могат да се възползват от „Еразъм за млади предприемачи“ като предприемач-домакин.

A.L.E.C.O. e първата българска програма на ЕС.  С общо 1 млн. евро, програмата ще осигури мобилност на 120 млади предприемачи като финансира пътуването и престоя им от 1 до 3 месеца в приемни малки и средни компании в САЩ, Сингапур и Израел.

На форум в Благоевград! Разясниха начините за финансиране на бизнеса с евросредства снимка 1

Добавете Вашия коментар!