Край на риболова в езерата от резерватната част на НП “Пирин“

10 юли 2018 | 16:20
0 коментара
Край на риболова в езерата от резерватната част на НП “Пирин“

Забраниха риболова в езера от резерватната зона на територията на национален парк „Пирин”.

Основание за заповедта са Законът за защитените територии, Законът за рибарството и аквакултурите и Планът за управление на НП „Пирин“. Във всички останали езера е разрешен риболовът. Забранява се обаче пренасяне, превозване и престой на лица с харпуни, превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без разрешение.

Любителският риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия – да се лови риба през светлата част на денонощието, разрешени дни от седмицата са събота, неделя и официалните празници, разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука.

При еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба. Позволява се само изкуствена стръв.


Добавете Вашия коментар!