Комитетът за спасяването на Скаптопара: Искаме институциите да изпълнят поетите си ангажименти за разкопките

09 февруари 2019 | 17:32
0 коментара
Комитетът за спасяването на Скаптопара: Искаме институциите да изпълнят поетите си ангажименти за разкопките

Ние, участниците на кръглата маса Скаптопара Кво Вадис настояваме отговорните институции да поемат отговорност, изпълнявайки поетите ангажименти на срещата състояла се на 10 октомври 2018 година в Община Благоевград, на която присъстваха инженерите Дончо Атанасов, инж. Глосов от АПИ, министърът на културата Боил Банов, кметът на община Благоевград др. Атанас Камбитов и

Инициативния комитет за спасяването на археологическия обект 2 на ЛОТ 3.1 от АМ Струма до селата Покровник и Зелен дол, област Благоевград, където АПИ поеха ангажимент да изготвят проект за консервация и социализация на археологическия обект.
Представителите на Министерство на културата, които присъстваха на кръглата маса Скаптопара Кво Вадис, която се състоя на 7-8 февруари 2019 година в

Регионален исторически музей Благоевград информираха аудитторията, че са входирани две проектни задания за изготвяне на проект свързан със социализацията и консервацията на обекта от АПИ, но все още проекти не са представени за одобрение в НИНКН.

Настояваме за спазването на всички поети ангажименти от агенцията да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, както и да бъдат предоставени за обществено обсъждане.

Министерството на културата да изпълни ангажимента си за определяне сервитута и променяне на статута на археологическия обект от категория местно в национално значение.

Ако от АПИ нямат необходимия капацитет от специалисти, изразяваме своята готовност да консултираме формулирането на заданието при частта за консервацията и реставрацията на движимото и недвижимо културно наследство на гореописания обект.

Това съобщение разпространиха от инициативния комитет за спасяване на археологическите разкопки край Благоевград.


Добавете Вашия коментар!