Кметовете на кметства в Сандански с по - високи заплати

05 февруари 2020 | 17:53
0 коментара
Кметовете на кметства в Сандански с по - високи заплати

Новата структура на община Сандански ще стане обект на дебат, обсъждане и трансформиране по време на първото редовно заседание на минипарламента в Сандански.

Новост в структурата е, че от 118 души с държавни дейности остават 116 щата. От структурата падат 4 щата, като с 2 щата се намаляват държавните дейности и още 2 – в местни дейности, съобщи председателят на Общинския съвет Николай Шаламандов. Той поясни още, че не се преструктурират и трансформират досега действащите дирекции към Общинска администрация – Сандански и звената към тях. Това на практика означава, че досегашните директори на дирекции след приемане на новата структура си остават със същия статут, на подчинение на зам. кметовете Благой Дончев, Павлина Караджова и Людмила Зойкова.

5 са дирекциите в държавни дейности и 5 – отделите в Общинската администрация. Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство” е на подчинение на зам. кмета по финанси Л. Зойкова. Дирекция „Административно, правно и инф. обслужване и ЧР” ще се оглавява от временно изпълняващия длъжността секретар на общината Панчо Панчев. Отдел „Общинска собственост” е на подчинение на зам. кмета Благой Дончев. Главният архитект е на пряко подчинение на кмета на общината Атанас Стоянов,пише струмабг.

В новата структура е заложено разкриване на ново звено “Зоокът”, в което ще работят 5-има души.

Всички началник отдели са държавни служители и са със статут, който ги пази при съкращаване и променяне на щатното разпределение в Общинска администрация. Последното решение за одобрение и приемане на новата структура в Общинска администрация е на Общински съвет – Сандански.

Добрата новина за кметовете на кметства е, че от началото на тази календарна година се увеличава заплатата им с 10 процента, което ще стане факт с приемане на бюджета на община Сандански за 2020 г.


Добавете Вашия коментар!