Кампанията "Дни на здравето" проведена в Банско и Разлог даде шанс за навременно лечение на десетки жители на двете общини

11 октомври 2018 | 18:43
0 коментара
Кампанията "Дни на здравето" проведена в Банско и Разлог даде шанс за навременно лечение на десетки жители на двете общини

В рамките на петте дни в които се проведе кампанията "Дни на здравето" в общините Банско и Разлог над 100 човека провериха нивото на кръвната си захар, и повече от 150 човека се изследваха безплатно за хепатит В и С. 

Изседванията бяха направени от медицински специалисти и експерти от "Сдружение за българското здравеопазване".

С идеята да се проведе кампания насочена именно към навременната и ранна диагносика на заболявания, които засягат начина на живот и здравето на хората акцията "Дни на здравето " в региона бе организирана с изключителната помощ на народния представител Александър Мацурев от Банско, отзова се и  колегата му д-р Емил Тончев от Разлог.

Предоставени бяха както помещения за провеждане на изследванията, така и проведена разяснителна кампания сред населението с оглед възможността и разбира се необходимостта да бъдат тествани хората. Важен факт е, че в община Банско се изгледваха и много хора живеещи в населените места в общината, като в рамките на кампанията "Дни на здраве", която се реализира с помощта на Александър Мацурев бяха обхванати и много хора с т.н. "рисков показател" - живеещи при стресов начин на живот, възрастово или генетично предразположени към наличие на захаране диабет.

Проверени бяха и мнго млади хора, които пък се тестваха за хепатит В и С, които се предават по кръвен и полов път, но се откриват само при провеждае на изследвания, и навременното им установяване дава по-голям шанс за поддържане на нормален ритъм на живот.

Изследванията  бяха направени в лекарския кабинет на читалище "Никола Вапцаров" в Банско.

Тодор Петров от "Сдружение за българското здравеопазване" обяви, че тя има изключително важен както здравен, така и социален ефект, защото тестваните пациенти научават важна информация за свето здраве, а при тези, които е установено завишено ниво на кръвната захар е направено консултиране и са насочени към специалист ендокринолог за уточняване на състоянието и предприемане на планирано лечение и допълнителни изследвания.
В Разлог изследванията се проведоха в МБАЛ.

"Много е важна помощта, която получихме за организирането на Дни на здравето" в Банско и Разлог от г-н Мацурев и колегата му д-р Тончев, защото това е израз на социална отговорност и загриженост за здравето на хората, както и последващите възможности и шанс за лечение и диагностика" коментира той. 

Изследванията и проведената акция няма да остане последна, и да има кампаниен характер, предвидени са да  има запланувани нови бъдещи разширени форми на инициативата, които ще засегнат още по-голям кръг от хора и ще бъдат проведени и по широкоспектърни тествания, които ще бъдат в полза на хората. Поздравления за хората, които организираха, посрещнаха ни и осигуриха нашето пребиваване и отлични условия за провеждане на изследванията, които са в изключителна помощ на хората от Банско и Разлог.


Добавете Вашия коментар!