Изложбата „Река Струма – пътят към Европа. Съкровищница на праисторически култури“ ще бъде представена в Регионален исторически музей – Благоевград

11 септември 2019 | 12:51
0 коментара
Изложбата „Река Струма – пътят към Европа. Съкровищница на праисторически култури“ ще бъде представена в Регионален исторически музей – Благоевград

Изложбата „Река Струма – пътят към Европа. Съкровищница на праисторически култури“ ще бъде достъпна за посетители в зала „Временни изложби“ на Регионален исторически музей – Благоевград от 12 септември до 7 октомври.

Изложбата представя резултати от археологическите проучвания на емблематични за региона и за Централните Балкани археологически обекти с широка хронилогическа рамка от няколко хилядолетия (от края на 7 хил. пр. Хр. до средата на 1 хил. пр. Хр). Тя започва с предмети от бита и култовите практики от двете най-важни праисторически селища от каменната епоха – Ковачево и Дамяница. Запознаването с древните култури продължава и през бронзовата епоха, представяйки богат инвентар, намерен в уникална каменна постройка в м. Кайменска чука в покрайнините на Благоевград. Следва колекция от костени игли за коса и части от микенски шлем, открити в загадъчния обект от късната бронзова епоха в м. Бресто, с. Баня. Изложбата завършва с вотивни и надгробни дарове, намерени в светилища (Бабяк, Левуново, Црънча) и некропол (Кочан) от желязната епоха. Посетителите ще се наслаждават на най-ценните предмети от тези обекти, някои от тях за първи път експонирани в залите на Регионален исторически музей – Благоевград.


Добавете Вашия коментар!