Изложба на детски рисунки ще радва местните в Белица

07 април 2021 | 16:00
0 коментара
Изложба на детски рисунки ще радва местните в Белица

На 09.04.2021г. (петък) от 10.00 ч., Община Белица в партньорство със сдружение в обществена полза „Дамяница“, организират в сградата на ДГ „Надежда“, изложба на детски рисунки под надслов „Моето родно място и неговите красоти“.

Децата от детската градина ще представят своите творби, а за всички участници ще има подаръци и лакомства.

Изложбата се организира в изпълнение на Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, в рамките на проект „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0027-2014BG05M2OP001-C01 и ще бъде излъчвана на живо във фейсбук страницата на проекта „Община Белица – Проект по интеграция“

Присъединете се към своите деца за да бъдем съпричастни с техните успехи, като последвате линка даден на фейсбук страницата.


Добавете Вашия коментар!