Търсене за 'по ОП'
Община Петрич ще строи инсталации за преработка на отпадъци със средства по ОПОС

Община Петрич ще строи инсталации за преработка на отпадъци със средства по ОПОС

29 ноември 2017 | 10:04

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Петрич Димитър Бръчков ще подпишат договор за проектиране и изграждане на инсталации за преработка на отпадъци, съобщиха от пресцентъра на министерството. Подписването е днес от 14.00 часа в зала „Министър“ в МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22. Съоръженията са за предварително третиране на смесените и компос >> повече

0 коментара
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов взе участие в Десетото заседание на Комитета по наблюдение по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов взе участие в Десетото заседание на Комитета по наблюдение по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020

07 ноември 2017 | 16:39

Кметът на община Благоевград д-р Атанас  Камбитов взе участие в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. То бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. На срещата присъстваха представители на Европейската комисия, кметове на >> повече

0 коментара
ВАС даде зелена светлина за най- мащабния проект на Община Благоевград по ОП „Региони в растеж“

ВАС даде зелена светлина за най- мащабния проект на Община Благоевград по ОП „Региони в растеж“

27 септември 2017 | 10:31

Община Благоевград спечели за пореден път дело. Днес с Решение № 11177 Върховият административен съд отсъди в полза на Общината и с това започват дейности по проект „Благоустрояване на градска среда“. Припомняме, че фирма  „Фармвил“ ЕАД, гр. София обжалва възлагането на обществена поръчка. КЗК остави без уважение жалбата на касатора и бе открита процедура по възлага >> повече

0 коментара
Общински съвет-Благоевград ще гласува участието на Община Благоевград в проекти по оперативни програми

Общински съвет-Благоевград ще гласува участието на Община Благоевград в проекти по оперативни програми

24 юли 2017 | 15:08

В дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет-Благоевград са включени редица точки, касаещи участието на общината в различни проекти по оперативни програми. Това съобщиха от пресцентъра на ОбС-Благоевград.  Местните парламентаристи се очаква да дадат съгласие за участие на Община Благоевград като партньор в изпълнението на одобрени проекти по Програмата за трансграничн >> повече

2 коментара
Варненска фирма ще санира сградите на полицията и пожарната в Петрич

Варненска фирма ще санира сградите на полицията и пожарната в Петрич

06 юли 2017 | 12:10

 „БГ ЛЕНД КО”ООД със седалище в град Варна спечели обществената поръчка за изпълнение на дейностите по „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради в Петрич”. Процедурата не е обжалвана от други фирми участници. Избраната фирма изпълнител е класирана на първо място по обособена позиция за „Подобряване не енергийната ефект >> повече

1 коментара
Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството поредния договор по проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020”

Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството поредния договор по проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020”

19 юни 2017 | 18:45

 Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Проектът е с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, с обект на интервенция сградата на Общинска администрация - Благоевград и се финансира по приоритетна ос >> повече

0 коментара
Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов поздрави Студентския клуб по опазване на природната среда при ЛТУ за 40-ата му годишнина

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов поздрави Студентския клуб по опазване на природната среда при ЛТУ за 40-ата му годишнина

18 април 2017 | 12:52

Директорът на Дирекцията на Национален парк „Рила“ (ДНП) Красимир Андонов поздрави Студентския клуб по опазване на природната среда при Лесотехнически университет (ЛТУ) по случай неговата 40-а годишнина. Клубът е най-старата студентска организация в България и е достоен партньор на парковата дирекция в мисията за опазване на най-големия Национален парк в България. „Изказвам св >> повече

0 коментара
Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

11 ноември 2016 | 19:42

Фирма „ЕКИТА” ООД сключи договор на 17.08.2016г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият проект „Осигуряване на нови и ефективни >> повече

1 коментара
Община Благоевград с одобрен проект по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на социални жилища в IV микрорайон

Община Благоевград с одобрен проект по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на социални жилища в IV микрорайон

04 ноември 2016 | 23:21

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно предложение „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон” . То е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград.  Проектът е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано >> повече

0 коментара
Община Благоевград внесе проект за над 3,5 милиона по ОП „Региони в растеж 2014-2020” в Междинно звено за одобрение

Община Благоевград внесе проект за над 3,5 милиона по ОП „Региони в растеж 2014-2020” в Междинно звено за одобрение

26 октомври 2016 | 18:19

Община Благоевград внесе за оценка поредното проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Общината. Проектът е с наименование "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“ с обект на интервенция сградата на Община Благоевград. Проектното предложение бе внесено в Междинното звено днес, за д >> повече

0 коментара