Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 17 октомври!

Хороскоп за 17 октомври!

17 октомври 2018 | 03:14

Овен През този ден не чакайте чудото. То е във вас самите и трябва да го намерите. Имайте повече вяра на силите ви. Телец Днес бъдете внимателни при пресичане. Най-добре не шофирайте и не пътувайте. Вечерта наблегнете на растителната храна. Близнаци През този ден ще разберете, че голяма ваша мъка вече ни най-малко не ви вълнува. Не отбелязвайте събитието с алкохол. Той може да върне ситуация >> повече

0 коментара
Хороскоп за 16 октомври!

Хороскоп за 16 октомври!

16 октомври 2018 | 05:32

Овен През този ден не търсете вината в другите. Ваш пропуск е довел до редица събития. Това е добър опит. Не съжалявайте, а се поучете от него. Телец Това не е ден за любов, но има толкова много други неща, които може да правите. Досегът с изкуството ще ви разсее от лошите мисли. Близнаци Това е ден, в който да опитате нещо ново. Осмелете се да рискувате за малко. Не винаги всичко е в >> повече

0 коментара
Хороскоп за 15 октомври!

Хороскоп за 15 октомври!

15 октомври 2018 | 07:23

ОВЕН Понеделник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Ще получите предложение за работа по специалността си, и то при отлични условия. Никой няма да се опитва да наруши избрания от вас стил на живот. ТЕЛЕЦ Изглеждате нервни и притеснени, но понеделник ще ви зарадва с добри новини. Ако работите упорито, може да очаквате повишение в рабо >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 октомври! Прекрасен ден за 4 зодии

Хороскоп за 14 октомври! Прекрасен ден за 4 зодии

14 октомври 2018 | 03:44

Овен Тази неделя най-добрият ви приятел ще бъде търпението. Само то може да ви бъде полезно сега, другите емоции само ще ви навредят и отклонят от целта. Телец Тази неделя помислете добри дали това, което искате ви е необходимо. Вярно е, че ни се предлагат много неща, но не всичко ни е необходимо и дори може да навреди след време. Близнаци Тази неделя ще ви предложи възможността да се надс >> повече

0 коментара
Хороскоп за 13 октомври!

Хороскоп за 13 октомври!

13 октомври 2018 | 06:55

ОВЕН Съ­бо­та е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при вас. Във все­ки слу­чай те би­ха би­ли най-зна­чи­тел­ни чрез бла­го­дея­ния­та, кои­то ще ви нап­равят ва­ши ко­ле­ги. Ста­ва въп­рос за взаим­на дей­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 12 октомври!

Хороскоп за 12 октомври!

12 октомври 2018 | 07:09

ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ще ви съз­да­де до­ри ра­дост. Денят е мно­го до >> повече

0 коментара
Хороскоп за 11 октомври!

Хороскоп за 11 октомври!

11 октомври 2018 | 07:04

ОВЕН Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наис­ти­на се стре­ми­те към реа­ли­за­ция, трябва да се съоб­ра­зи­те с ус­ло­вия­та и осо­бе­нос­ти­те на сре­да­та, в коя­то ще дей­ства­те и коя­то >> повече

0 коментара
Хороскоп за 10 октомври!

Хороскоп за 10 октомври!

10 октомври 2018 | 06:56

ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да – по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос­ти­те са от фи­нан­сов ха­рак­тер и днес щ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 9-ти октомври!

Хороскоп за 9-ти октомври!

09 октомври 2018 | 06:42

ОВЕН Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. То­ва усе­ща­не не от­го­варя на ис­ти­на­та и вие го има­те на ба­за­та на съм­не­ния­та, кои­то оби­кно­ве­но са лош съ­вет­ник. Не се от­пус­кай­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 8 октомври!

Хороскоп за 8 октомври!

08 октомври 2018 | 07:33

ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­жат да ос­во­бо­ди­те квар­ти­ра­та. За все­ки сл >> повече

0 коментара