Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 8 август

Хороскоп за 8 август

08 август 2020 | 08:30

ОВЕН Бъдете благоразумни в събота и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате огромната им липса. Други от вас отдавна изпитват финансова недостатъчност и правят амбициозни опити да променят своето финансово положение. Само личната амбиция и сериозни намерения не са достатъчни. ТЕЛЕЦ На вас ви е познато изкуството да придобивате материални ресурси, но понякога тази >> повече

0 коментара
Хороскоп за 7 август

Хороскоп за 7 август

07 август 2020 | 08:14

ОВЕН В петък при Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Това обуславя и състоянието ви днес. Като професионален петък е напрегнат и неприятен, внимавайте в отношенията си с шефовете. За финансите също сте притеснени поради неясните перспективи. ТЕЛЕЦ Нервен ден, като на мнозина от Телци може да се предостави сл >> повече

0 коментара
Хороскоп за 6 август

Хороскоп за 6 август

06 август 2020 | 07:21

ОВЕН Силно благоприятен ден и вероятно най-добрият за тази седмица за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и науката. Предвижда се ярка изява и реализация за вас. На работното място ще се справите безупречно със задълженията си и ще постигнете блестящи резултати. Чувствате се в чудесна форма, нищо не ви плаши. ТЕЛЕЦ Четвъртък е много хубав за Телците, особено >> повече

0 коментара
Хороскоп за 5 август

Хороскоп за 5 август

05 август 2020 | 07:54

ОВЕН Сряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с вашия бизнес, добре е да се вслушате в съветите на партньорите си. За част от вас е характерно противопоставянето, но е почти невъзможно да се постигне съгласие, ако някоя от страните не отстъпи. ТЕЛЕЦ През днешния ден Телците са във форма и ще действате без излишна загуба на време и >> повече

0 коментара
Хороскоп за 4 август

Хороскоп за 4 август

04 август 2020 | 07:19

ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности денят ви носи късмет. В този смисъл някои от вас могат да имат и хазартен шанс. ТЕЛЕЦ Телците са благоразумни във вторник и действат при изключителна сигурност. Днес не се занимавайте с финансов >> повече

0 коментара
Хороскоп за 3 август! Кошмарен ден за две зодии

Хороскоп за 3 август! Кошмарен ден за две зодии

03 август 2020 | 06:57

ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те са ха­рак­тер­ни за мно­зи­на от вас. От тях >> повече

0 коментара
Хороскоп за 31 юли

Хороскоп за 31 юли

31 юли 2020 | 07:31

ОВЕН Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на те ка­саят жи­ли­ще или мес­то­жи­телс­тво. Ве­роя­тно оча­ква­те съоб­ще­ния за ус­трой­ва­не­то си, но днес или няма да ги по­лу­чи­те, или няма >> повече

0 коментара
Хороскоп за 30 юли

Хороскоп за 30 юли

30 юли 2020 | 07:01

ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Без ни­как­ви при­тес­не­ния мо­же­те да нап­ра­ви­те се­риоз­на зая­вка за про­фе­сио­нал­но­то си уре­жда­не, ако сте без­ра­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 29 юли

Хороскоп за 29 юли

29 юли 2020 | 08:18

ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­чаи не е из­клю­че­но да за­гу­би­те по­зи­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 28 юли

Хороскоп за 28 юли

28 юли 2020 | 06:57

ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неприя­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те до пла­но­ве за пром­яна на ра­бо­та­та и някои ще за­п >> повече

0 коментара