Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 22 февруари! Успешен ден за 2 зодии

Хороскоп за 22 февруари! Успешен ден за 2 зодии

22 февруари 2018 | 07:28

ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­ла­ние­то си да се спра­ви­те с всич­ки на­вед­ >> повече

0 коментара
Трифон Зарезан и 12-те алкохолни зодии!

Трифон Зарезан и 12-те алкохолни зодии!

14 февруари 2018 | 14:11

Дали си четете астрологическия зодиак, не знаем, но с този - алкохолния, непременно се запознайте. Може да научите нещо ново за себе си и половинката си на точния ден - днес, Трифон Зарезан, пише obekti.bg. 12-те зодиакални знака си имат и по-изтънчени качества. Те са им особено полезни както на маса, така и в други работи. Зодия РАКИЯ (21.III.–20.IV.) Разнолики, но и разнодъхав >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 февруари! Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии

Хороскоп за 14 февруари! Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии

14 февруари 2018 | 05:20

Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии. Днес мно­зи­на от Девите ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус, а не­на­дей­но ще се от­правят на път някои от Скор­пио­ни­те. Вижте какво ви очаква и вас! Овен Това ще бъде истински ден на любовта за вас. Важен чов >> повече

0 коментара
Хороскоп за 1 февруари! Кофти начало на месеца за 4 зодии

Хороскоп за 1 февруари! Кофти начало на месеца за 4 зодии

01 февруари 2018 | 07:30

ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. Вни­ма­вай­те и да не съз­да­де­те лошо впе&sh >> повече

0 коментара
Любовен хороскоп за месец февруари 2018! Изключително динамичен любовен живот за 4 зодии!

Любовен хороскоп за месец февруари 2018! Изключително динамичен любовен живот за 4 зодии!

25 януари 2018 | 12:54

Искате ли да разберете какво ви очаква в любовта през февруари? Дали ще имате достатъчно време и енергия, за да се посветите на любимия човек? Ще срещнете ли мечтаната половинка? Нека разберем: Овен Планетите ще бъдат на страна на представителите на зодия Овен. Те ще ви помогнат да постигнете щастието, за което копнеете. Необвързани: Има огромна вероятност да откриете бъдещата си половинка н >> повече

0 коментара
Хороскоп за 16 януари! 3 зодии ще имат днес големи проблеми

Хороскоп за 16 януари! 3 зодии ще имат днес големи проблеми

16 януари 2018 | 07:01

ОВЕН Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­сио­нал­на пром­яна, коя­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 януари

Хороскоп за 14 януари

14 януари 2018 | 08:51

ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­жат да ос­во­бо­ди­те квар­ти­ра­та. За все­ки сл >> повече

0 коментара
Втората седмица на януари ще срине живота на тези зодии! Алена разкри кой ще пирува и кой ще ридае!

Втората седмица на януари ще срине живота на тези зодии! Алена разкри кой ще пирува и кой ще ридае!

07 януари 2018 | 15:42

Вижте какво вещаят звездите според хороскопа на Алена, публикуван във в. „Уикенд“ Овен През дадения период проявявайте милосърдие и вършете добри дела. За вас са препоръчителни всякакви творчески занимания. Стремете се с човека до вас да гледате в една посока и не се въвличайте в конфликтни ситуации. Прекарвайте повече време сред природата. Телец Възможно е през идната се >> повече

0 коментара
Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

27 декември 2017 | 07:57

ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

25 декември 2017 | 08:14

ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ни >> повече

0 коментара