Търсене за 'Хороскоп'
Хороскоп за 7 юли

Хороскоп за 7 юли

07 юли 2020 | 07:01

ОВЕН Спокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи печалби, добри новини и успехи в бизнеса. Внимавайте в отношенията с колегите в службата, възможно е да се стигне до сблъсъци по материални причини и конфронтация. ТЕЛЕЦ Неудобен вторник за делова дейност при Телците. Не ви липсват възможности за реализиране на плодотворни стъпки и дори >> повече

0 коментара
Хороскоп за 6 юли

Хороскоп за 6 юли

06 юли 2020 | 07:53

ОВЕН Днес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябва да проявят разбиране към проблемите на подчинените си. Не подминавайте оплакванията им с пренебрежение, а им обърнете сериозно внимание. Пазете се от грешки! ТЕЛЕЦ Ще имате необходимост от малко време, което да прекарате насаме със себе си. Може да отпътувате някъде далеч. Отношеният >> повече

0 коментара
Хороскоп за 5 юли

Хороскоп за 5 юли

05 юли 2020 | 07:53

ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и вмес­то да пос­тиг­не­те нап­ре­дък и по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти, да п >> повече

0 коментара
Хороскоп за 4 юли

Хороскоп за 4 юли

04 юли 2020 | 07:06

ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вре­ме са ви без­по­кои­ли, за­що­то мно­го ско­ро всич­ко ще от­зву­чи. В пос­лед­но вре­ме сте би­ли мно­го зае­ти и не сте има­ли ни­как­ва въз­мож­нос­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 3 юли

Хороскоп за 3 юли

03 юли 2020 | 06:50

ОВЕН Тези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с нечие доверие. Ако смятате, че най-съкровените ви вярвания са подложени на изпитание, не бягайте от предизвикателството, а смело се изправете срещу него. Рискувайте и ще успеете. ТЕЛЕЦ Ще се включите в акция за събиране на пари с хуманна цел. Това ще се окаже по-трудно, отколкото сте >> повече

0 коментара
Хороскоп за 2 юни

Хороскоп за 2 юни

02 юли 2020 | 08:10

ОВЕН Позитивната нагласа ще ви помогне да превърнете недостатъците в предимства. Разглеждайте конфликтите от по-мащабна гледна точка и изобретателността ще ви подскаже вярно решение. Възможностите да разширите кръга на приятелите си са почти неограничени. Преценявайте добре постъпките си. ТЕЛЕЦ Очаква ви ден, изпълнен с щастие и късмет. С особена сила това се отнася за всичко, свързано с >> повече

0 коментара
Хороскоп за 1 юли

Хороскоп за 1 юли

01 юли 2020 | 06:56

ОВЕН Денят ще бъде напрегнат за вас, добре ще е да не закъснявате за работа. Няма да ви гледат с добро око, ако си позволите това. В по-късните часове положението започва да придобива интересни измерения. Политически ангажираните между вас трябва да обмислят добре как да направят посланието си възможно най-достъпно. ТЕЛЕЦ Дори вас, отговорните Телци, понякога ви обзема неудържимо желание >> повече

0 коментара
Хороскоп за 30 юни

Хороскоп за 30 юни

30 юни 2020 | 08:16

ОВЕН У мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преден план, след като научите някакви новини. За доста промяната ще изглежда ненавременна поради съществуващата в момента неяснота в делата ви. Въпреки това не пропускайте и най-малкия шанс за професионалната си сигурност. ТЕЛЕЦ Разгневени и с доста негативно предразположение са Телците д >> повече

0 коментара
Хороскоп за 29 юни! Кошмарен ден за три зодии на Петровден

Хороскоп за 29 юни! Кошмарен ден за три зодии на Петровден

29 юни 2020 | 07:16

ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши неп­рия­те­ли, кои­то ще се опи­тат д >> повече

0 коментара
Хороскоп за 28 юни

Хороскоп за 28 юни

28 юни 2020 | 07:17

ОВЕН Днес е ден за пос­ти­га­не на съг­ла­ша­тел­с­т­во или съд­ру­жие по въп­ро­си­те на биз­не­са. Де­нят е из­к­лю­чи­те­лен за ва­ша­та про­фе­си­о­нал­на изя­ва. В мно­го слу­чаи той се явя­ва “трам­п­лин”, во­дещ към про­ме­ни, >> повече

0 коментара