Търсене за 'Хороскоп'
Хороскоп за 24 февруари - Тодоровден

Хороскоп за 24 февруари - Тодоровден

24 февруари 2018 | 07:45

ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но дея­тел­ни, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да има­те по­ве­че про­фе­сио­нал­на ра­бо­та, но ще се спра­ви­т >> повече

0 коментара
Хороскоп за 23 февруари! 3 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 23 февруари! 3 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

23 февруари 2018 | 07:16

ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия ви ен­ту­си­а­зъм. Ак­тив­ност­та ще ви сблъс­ка с про­ти­во­ре­чи­во­то нас­т­ро­е­ние на кон­ку­рен­ти­те, но пе­че­лив­ши­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 22 февруари! Успешен ден за 2 зодии

Хороскоп за 22 февруари! Успешен ден за 2 зодии

22 февруари 2018 | 07:28

ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­ла­ние­то си да се спра­ви­те с всич­ки на­вед­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 21 февруари

Хороскоп за 21 февруари

21 февруари 2018 | 07:35

ОВЕН Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. Сле­де­те по­ве­де­ние­то си на ра­бот­но­то място и бъ&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 20 февруари

Хороскоп за 20 февруари

20 февруари 2018 | 06:26

Овен През този ден не престъпвайте принципите си. Още в началото на деня с вас може да се свържат хора със съмнителна репутация. Предложението им може да е примамливо, но в никакъв случая не се подавайте на изкушението. Телец Този вторник вежливостта ви трябва да е на ниво. Не правете компромис с думите си и не си позволявайте да своеволничите с изказвания, които могат да наранят някого >> повече

0 коментара
Хороскоп за 19 февруари

Хороскоп за 19 февруари

19 февруари 2018 | 07:27

ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, кои­то има­те в до­ма, в служ­ба­та или в лю­бов­ния жи­вот при някои, денят има и дос­той­нства, кои­то не са за пре­неб­рег­ва­не. >> повече

0 коментара
Хороскоп за 18 февруари

Хороскоп за 18 февруари

18 февруари 2018 | 00:40

Овен Тази неделя се опитайте да бъдете оптимисти. Нямате повод и място за тъжни мисли. Сега няма място за тях. Под цялото това слънце е просто грехота да не се посветите на положителни желания за бъдещето. Телец Тази неделя е добър ден за това да признаете своите чувства, които сдържате отдавна към даден човек. Какъвто и да е резултатът бъдете горди със себе си, но често тези емоции са >> повече

0 коментара
Хороскоп за 17 февруари

Хороскоп за 17 февруари

17 февруари 2018 | 07:14

ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­про­ми­си и раз­би­ра­не. Не вмен­явай­те ви­на >> повече

0 коментара
Хороскоп за 16 февруари! 3 зодии ще имат днес големи проблеми

Хороскоп за 16 февруари! 3 зодии ще имат днес големи проблеми

16 февруари 2018 | 07:09

ОВЕН Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизнеса се очертават ядове и в някои случаи може да претърпите нещо във ваш ущърб. Пазете се от спорове и конкуренти на работното място. ТЕЛЕЦ Денят се свързва с много работа и малко печалби. Някои бизнесмени дори са застрашени от кражби и финансови злоупотреби. Бъдете предпазливи в контактите >> повече

0 коментара
Хороскоп за 15 февруари

Хороскоп за 15 февруари

15 февруари 2018 | 06:52

Овен Този четвъртък няма да имате причина да се оплачете от деня.Ще постигнете, повече от колкото сте си представяли. Постарайте се да отменете повече задачи, защото те наистина ще се получат перфектни. Телец Този четвъртък позволете на въображението си да види и други неща, освен най-тъмните сценарии. Понякога наистина именно нещата, които си представяме се случват.  Близ >> повече

0 коментара