Търсене за 'Хороскоп'
Хороскоп за 14 ноември

Хороскоп за 14 ноември

14 ноември 2019 | 07:10

ОВЕН В четвъртък Овните са с лошо самочувствие, но въпреки това няма да ви липсва енергия за работа и повечето от вас ще демонстрират силните си делови качества. Днес ще се срещнете с хора, готови да ви помогнат в реализацията. Някои от вас могат да постигнат и финансов успех, но при някои резултатите няма да бъдат задоволяващи. ТЕЛЕЦ За Телците четвъртък е добър ден, но ако се опитат да >> повече

0 коментара
Хороскоп за 13 ноември

Хороскоп за 13 ноември

13 ноември 2019 | 08:57

ОВЕН За мнозина от Овен сряда ще бъде напрегната и натоварена. Очертават се доста ангажименти и работа, като най-доброто за днес е да съгласувате действията си с някого. Тази препоръка касае най-вече службата и парите ви. Някои ще воюват за по-предни позиции или ще подпишат изгодни договори. ТЕЛЕЦ Видно е желанието ви за съгласие и хармония в общуването. Избрали сте верния подход за пости >> повече

0 коментара
Хороскоп за 12 ноември

Хороскоп за 12 ноември

12 ноември 2019 | 08:35

ОВЕН Във вторник се забелязва някаква меланхолия у вас, възможна причина са провали на планове или раздяла с близък човек. Настроението ви обаче съвсем не отговаря на добрите тенденции за деня. Забележителен е финансовият успех при мнозина. На работното място ще се ползвате със специално внимание. ТЕЛЕЦ Блестящ за реализация ден. В този аспект мъжете Телци са на предни позиции. Твърде бла >> повече

0 коментара
Хороскоп за 11 ноември

Хороскоп за 11 ноември

11 ноември 2019 | 07:01

ОВЕН Понеделник се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат да ви уязвят. Положителните събития касаят неочаквано съобщение, което повечето от вас ще получат в дома. ТЕЛЕЦ Повечето от Телците имат шанса да се реализират по нов начин в бизнеса. Става >> повече

0 коментара
Хороскоп за 10 ноември

Хороскоп за 10 ноември

10 ноември 2019 | 07:09

ОВЕН Пре­и­з­пъл­не­ни сте със си­ли в неделя и де­нят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и във всич­ки дру­ги дей­нос­ти, с ко­и­то ще се за­е­ме­те днес. Денят го­во­ри за мно­го доб­ри кон­так­ти и за ус­луж­ли­вост­та, ко­я­то ще ви пред >> повече

0 коментара
Будни граждани сигнализират: Застрояват терен в района на Кръста, кой разреши строителство около мемориалния комплекс?!

Будни граждани сигнализират: Застрояват терен в района на Кръста, кой разреши строителство около мемориалния комплекс?!

09 ноември 2019 | 08:38

Терен в района на Кръста над Благоевград се подготвя за застрояване, сигнализираха във вестник „Струма“ читатели. Мястото е с площ от около 3 дка, на 100-тина метра вдясно преди паркинга при мемориалния комплекс, почти до алеята, и ясно личат следи от работа на изкопна машина, която е изравнила терена и е смъкнала част от двата срещуположни склона. Имотът е частен, на известната в Благ >> повече

4 коментара
Хороскоп за 9 ноември

Хороскоп за 9 ноември

09 ноември 2019 | 08:24

ОВЕН Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни в съ­бо­та и не хар­че­те па­ри­те си на вятъ­ра, за­що­то мно­го ско­ро ще по­чувс­тва­те ог­ром­на­та им лип­са. Дру­ги от вас от­дав­на из­пит­ват фи­нан­со­ва­та не­дос­та­тъч­ност и правят ам­би­циоз­н >> повече

0 коментара
Хороскоп за 7 ноември

Хороскоп за 7 ноември

08 ноември 2019 | 07:41

ОВЕН В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви днес. Ка­то про­фе­сио­на­лен пе­тък е нап >> повече

0 коментара
Хороскоп за 7 ноември

Хороскоп за 7 ноември

07 ноември 2019 | 07:02

ОВЕН Ов­ни, днес дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи­ция, коя­то пре­диз­вик­ва труд­нос­ти и съз­да­ва нап­ре­же­ние на мно­го ни­ва. До из­вес­тна сте­пен има­те пра­во, но оно­ва, кое&s >> повече

0 коментара
Хороскоп за 6 ноември

Хороскоп за 6 ноември

06 ноември 2019 | 07:16

ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, доб­ре е да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на парт­ньо­ри­те си. За част от вас е ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­яне­то, н >> повече

0 коментара