Търсене за 'ВЕКОВЕТЕ“ е'
Община Белица реализира нов проект - „КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

Община Белица реализира нов проект - „КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

04 септември 2019 | 15:54

Поредн успех за Община Белица донесе кмета Радослав Ревански! В 9.30 ч. днес кмета на Община Белица Радослав Ревански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, РД-02-29-231(04.09.2019) по Програма Interreg-IPP CBC , Приоритетна ос Туризъм, Специфична цел 2.1, водещ партньор Читалище „Георги Тодоров1885“ ,Община Белица ,Република България в партньорство с Център за развитие на >> повече

0 коментара