И през новата учебна година! Еднократната финансова помощ за семействата на първокласниците остава 250 лв.

11 юни 2019 | 11:22
0 коментара
И през новата учебна година! Еднократната финансова помощ за семействата на първокласниците остава 250 лв.

За поредна година еднократната помощ, с която държавата подпомага семействата на първокласници, запазва размера си от 250 лева.

Това става ясно от проектопостановление на правителството, публикувано за обществено обсъждане.

Тази помощ се отпуска на деца, записани в първи клас в държавно или общинско училище, ако доходът на член от семейството не надвишава 450 лева месечно. Без изискване за доход помощта се предоставя на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и такива, които са настанени при близки или роднини.

Според разчетите на правителството, в началото на предстоящата учебна година еднократно ще бъдат подпомогнати семействата на 43 800 първокласници.

Според закона за семейни помощи за деца сумата от 250 лева трябва да бъде върната на държавата, ако детето не постъпи в училище или ако не посещава редовно занятията до края на учебната година, освен в случаите, когато здравословното му състояние не го позволява.


Добавете Вашия коментар!