Пленумът на Висшия съдебен съвет избра за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков. За него гласуваха 20 членове на ВСС, а за другия кандидат – съдия Соня Янкулова беше подкрепена от 5 магистрати.

Близо 5 часа продължиха изслушванията на двамата кандидати.

Представянето и въпросите към Чолаков продължиха около три часа, докато към другия претендент за поста два пъти по-малко.

Сегашният председател на ВАС Георги Колев, чийто мандат изтича и подкрепя Чолаков заяви след изслушванията, че той е отличен професионалист и задълбочено познава административното производство. „Пред ВАС има сериозни предизвикателства и проблеми“, каза членът на ВСС Юлия Ковачева, която подкрепя Соня Янкулова.

Председателят на ВКС Лозан Панов, който запази мълчание почти до гласуването днес, заяви, че ще подкрепи Соня Янкулова, защото е съгласен с нея, че независимостта е състояние на духа.

Заседанието на ВСС
Заседанието на ВССИзточник: БГНЕС

„Председателят на ВАС е главата на институцията, която трябва да брани правата на гражданите“, заяви Панов и разкритикува ВСС, защото нямало кампания по отношение важността на избора. Нарече го

„Избор на тишината“,

защото е бил през летния сезон.

„Изборът се провежда 22 дни преди края на мандата на този ВСС, когато всеки член е съсредоточил погледа си в посока друг път“, каза Панов и изрази съмнение, че този избор може да е повлиян от договорки и обещания.

След като резултатите от гласуването станаха ясни министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че има избран кандидат за председател на ВАС, който е събрал повече от необходимите 17 гласа. Това е съдия Георги Златев Чолаков. Неговата кандидатура ще бъде предложена на държавния глава Румен Радев за утвърждаване.

Кой е Георги Чолаков?

Георги Златев Чолаков – съдия във Върховния административен съд, е номиниран от 79 съдии от Върховния административен съд. Той има над 25 години общ юридически стаж, от които над 10 години като съдия.

Постъпва в съдебната система през 1992 г. като стажант-съдия в Окръжен съд - Сливен, а от 20.07.1992 г. е съдия в Районен съд – Котел, където от 14.12.1992 г. до 11.03.1993 г. е председател. В периода 1993 г. – 1995 г. е председател на Районен съд – Сливен, след което работи като адвокат.

След спечелен конкурс на 14.05.2007 г. заема длъжност „съдия“, а впоследствие става заместник-председател на Административен съд – Сливен. В периода 01.03.2009 г. до 01.03.2012 г. е нотариус, след което постъпва като съдия във Върховния административен съд. От 01.07.2013 г. и към момента е председател на второ отделение там.

Кандидатът има преподавателска практика в Националния институт на правосъдието по проблеми, свързани с прилагането на Закона за устройство на територията и на Закона за кадастъра и имотния регистър.