Детските градини в община Сандански отварят на 26 май

22 май 2020 | 10:15
0 коментара
Детските градини в община Сандански отварят на 26 май

Детските градини и ясли в община Сандански отварят на 26 май, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Във всяка детска градина ще бъдат осигурени всички санитарно-хигиенни условия и спазени противоепидемичните мерки. 

В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла ще бъдат предприети действия за разделянето им в подгрупи. Приемът в детската градина/ясла ще се извършва от 07:00 ч. до 09:00 ч., а ако климатичните условия го позволяват – на двора, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла.

Приемът в детската градина/ясла ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън, с изключение на времето за хранене и почивка. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито. Почистването и дезинфекцията няма да се извършва в присъствието на деца. Всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани, няма да се използват от децата.

Посещенията на децата не са със задължителен характер, поради което няма да бъдат обвързани със социалните придобивки. Необходимо е родителите да подадат декларация, с която декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла. За да се намалят рисковете от струпване на деца и родители пред лекарските кабинети, отпада изискването за медицинска бележка, удостоверяваща здравето на детето. Макар, че детските градини и ясли се отварят за посещение от всички деца, от община Сандански апелират децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи, където е единствената сигурна и безопасна среда. Информацията е на Пресцентъра на Община Сандански. 


Добавете Вашия коментар!