Деца и младежи от социалните звена в Благоевград творят по време на летен отдих в Сандански

08 август 2018 | 10:42
0 коментара
Деца и младежи от социалните звена в Благоевград творят по време на летен отдих в Сандански

Деца и младежи от социалните услуги в Благоевград ще заминат на летен отдих в Сандански. Екскурзията се реализира благодарение на спечелен проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. По време на престоя си там, потребителите ще участват в курсове по Приложно и Изобразително изкуство. Заниманията ще бъдат водени от трудотерапевти и други специалисти.

 Предвидени са най-малко по три занимания за всеки курс, като дейностите са насочени към развиване на зрителна памет, наблюдателност, концентрация, въображение, развиване на умения за контакт с нови хора и др. Целта е да бъде осигурена пълноценна почивка, участие в познавателно-занимателни дейности и себеизява. В края на петдневния летен отдих, всички ще получат грамоти, постигналите най-добри резултати и награди. 
В проекта са включени потребители от Центровете за настаняване от семеен тип, Защитените жилище и Преходно жилище. Те ще бъдат придружени от служители, които полагат грижи за тяхното здраве и социализация.


Добавете Вашия коментар!