Цветан Цветанов: Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната

11 януари 2018 | 10:32
0 коментара
Цветан Цветанов: Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната

Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната. Вярвам, че новата година ще е динамична и ползотворна. 44-ият парламент е първото НС, което ще запише в програмата си домакинство на 6 парламентарни събития по време на председателството на Съвета на ЕС.

Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в декларация от името на парламентарната група в началото на новия политически сезон. Предстои да покажем политическа култура и лоялност към европейските ценности. Народът на България не иска да бъдем фон на Европа, желаем нашият глас да се чува все по-силно. Обръщам се към всички депутати да си дадем сметка, че нямаме право да пропиляваме шанса си да бъде чут гласът на България, добави Цветанов.

Той призова всички да се ръководят от националния интерес на страната.

„Нямаме намерение да принизяваме ролята на опозицията в политическия ни живот. Очакваме политическите послания от опозицията да бъдат състоятелни и добре аргументирани. Намеренията да се провокират страсти по време на председателството на ЕС няма как да постигнат големия ефект, който се цели. Българският народ демонстрира вече по-осъзната европейска съпричастност. Българинът истински се интересува от работата на европейските институции. Хората очакват по време на председателството да се търсят и вземат решения по важни за страната ни проблеми”, каза Цветанов.

Няма как да подмина факта, че основните събития от Парламентарното измерение на Българското председателство ще бъдат шест на брой, като за три от тях се очаква в страната ни да дойдат по близо 300 делегати и гости:

1. От 21-ви до 22-ри януари Комисията по европейски въпроси на българския парламент е домакин на среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския съюз. По традиция е задължително първата междупарламентарна конференция от Парламентарното измерение на председателството да е тази на председателите на Комисиите по европейски въпроси. На този висок форум ще представим и разясним приоритетите на Българското председателство, ще приемем рамката на шестмесечния доклад на КОСАК и ще обсъдим проекта за дневен ред на Пленарния КОСАК. На 21 януари ще се проведе среща на Председателската Тройка на КОСАК, а срещата на председателите на комисиите ще се осъществи на 22-ри януари. Целта на Председателската Тройка (България, предшестващата страна председател Естония и следващата страна председател Австрия) е да се обсъди и одобри дневния ред и темите на конференцията.

2. От 15-ти до 17-ти февруари българският парламент е домакин на Интерпарламентарна конференция за Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Комисията по външна политика и Комисията по отбрана ще бъдат ангажирани с провеждането на тази конференция.

3. От 19-ти до 20-ти февруари Европейският парламент в Брюксел ще бъде домакин на Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС. Конференцията ще бъде организирана и председателствана съвместно от Европейския парламент и Народното събрание на Република България. В центъра на вниманието ще бъде подобряване на отчетността в областта на икономическите и бюджетните политики на ЕС, особено по отношение на Икономическия и паричен съюз, като се вземат предвид социалните аспекти и не се засягат правомощията на националните парламенти.

4. От 18-ти до 19-ти март в София ще заседава Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Това ще бъде втората среща на СГПК като учредителната се състоя на 9 и 10 октомври в Европейския парламент в Брюксел. У нас ще продължи работата по приемането на Процедурните правила и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции над дейността на Европол.

5. От 13-ти до 14-ти май в София ще се проведе среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти на страните членки на ЕС. Общата цел на дебата е да се гарантира по-сигурна, по-достъпна и щадяща околната среда енергия за гражданите на Европейския съюз.

6. От 17-ти до 19-ти юни София ще бъде домакин на Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите в ЕС. Всеки национален парламент, както и Европейският парламент ще бъде представен от шестчленна делегация. Пленарният КОСАК е заключителната среща от Парламентарното измерение на Българското председателство. На тази среща ще бъдат изготвени, гласувани и приети документи за общите Приноси и Заключения, които ще представят позициите на националните парламенти по въпроси от дневния ред на ЕС и ще коментират дейността на КОСАК за периода на Българското председателство, изброи Цветанов.

Той добави, че по време на Българското председателство ще отделят специално внимание на темите миграция, сигурност, отбрана и дигитализация.

Приоритетите за председателството ни са заложени от Председателската Тройка:

Първият е свързан с икономическото развитие, работни места, растеж и конкурентоспособност. Вторият е свързан със социалните политики на ЕС. Третият приоритет е изграждането на енергийния съюз и политиката за климата. Четвърти приоритет е сигурност и правосъдие, като в него попадат въпросите за миграция и правосъдие - две теми, които са изключително важни за България. Петият ни приоритет се отнася до външнополитическите акценти в работата на ЕС, които отново взаимодействат с теми като сигурността и миграционната политика. Ангажиментите на българския парламент по време на председателството ни са сериозни и отговорни, но те няма да осуетят намеренията ни да изпълним предварително планираната законодателна програма, а само могат да стимулират националното ни законотворчество. 

Приоритетите на ГЕРБ за следващите шест месеца се свеждат до законодателни инициативи в следните направления:

1. законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността;

2. законодателни инициативи в сферата на образованието и пазара на труда;

3. законодателни инициативи в сферата на здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел на здравни грижи;

4. За нас задачата за справяне с корупцията няма алтернатива поради което сме готови да дебатираме по спорните въпроси в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Всяко протакане на антикорупционното законодателство, обаче, по същество работи в полза на корупцията и отлага във времето ефективната съдебна реформа. И тук започва да става за пореден път ясно кои са проводниците на стратегии за отлагане на антикорупционното законодателство. Ние предприехме конкретни действия за изработване на по-мащабни и ефективни мерки като по този начин декларирахме и готовността си да се противопоставим на корупцията във всичките й форми. Положихме усилия да ограничим възможностите за упражняване на корупционни практики, както и да въведем по-строг регламент за санкциониране на подобни негативни явления. Политическите ни действия спрямо конкретни случаи на корупция винаги са били прозрачни и най-вече решителни и бързи. Именно ГЕРБ е партията, реагирала най-бързо и решително на случаите на корупция. Българското общество трябва да е наясно, че за корупцията няма предпочитана партийна окраска. Хората у нас обаче помнят откъде тръгнаха корупционните практики и кои бяха техните лица. Сега същите хора превръщат темата за корупцията в политически инструмент, с който се надяват да постигнат целите си за смяна на властта.

5. Във външно-политически план неотклонно ще се стремим да разширяваме и задълбочаваме сътрудничеството в нашия регион. Българското правителството през последните месеци зададе нови стандарти на комуникация със страните от Западните Балкани. Не случайно Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Федерика Могерини и еврокомисарят по политиката за съседство и преговори за разширяване на ЕС Йоханес Хан нарекоха договора ни с Македония „вдъхновение за целия регион”. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани по наше настояване се превърна в приоритет на Председателството на ЕС от триото на Естония, България и Австрия. Политическите и културните ни контакти с Турция все повече се оказват резултат на национално отговорна външна политика, а не на спорадични усилия на отделни партии. Дипломатическите ни ходове бяха посрещнати добре както от страните в региона, така и от европейските институции и техните лидери.

Приоритетите ни в сферата на външната политика са присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка. Неизменно ще отстояваме и позицията си, че присъединяването ни към Шенген би допринесло за по-добрата защита на външните граници на Европа, заяви още Цветанов. /БГНЕС

 


Добавете Вашия коментар!