Бившата болница в Мелник на тезгяха за продан

09 септември 2018 | 11:31
0 коментара
Бившата болница в Мелник на тезгяха за продан

Бившата болница в град Мелник ще се продаде на публичен търг с тайно наддаване. Недвижимият имот е частна общинска собственост с площ 622 квадратни метра.

Началната определена цена е 104 474 лева. Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Сандански – Кирил Котев, с която е определен спечелилият търга.

Депозитът за участие е 10 450 лв., който се внася по банкова сметка на община Сандански до деня преди провеждането на търга, който ще се проведе на 9 октомври тази година от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден.

Бившата болница в Мелник пустее над 20 години.

Имотът е сред най-хубавите в курорта, с добра локация.


Добавете Вашия коментар!