13 заплата за управниците в Гърменско, кметицата Минка Капитанова се облажи с 2 200 лв.

06 декември 2018 | 15:54
1 коментара
13 заплата за управниците в Гърменско, кметицата Минка Капитанова се облажи с 2 200 лв.

Ще има 13-та заплата за кметовете и кметските наместници на 16-те населени места в община Гърмен. Т

ова реши общинският съвет на свое редовно заседание в края на месец ноември. Съветниците дадоха съгласие за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати и определи размера на допълнителното възнаграждение за 2018 г. на кмета на общината – Минка Капитанова, в размер на месечната й брутна заплата.

Управниците на кметства трябва да представят писмен доклад пред местния парламент за постигнатите резултати и отчет за изразходваните средства, гласувани с решения на ОбС-Гърмен.

По една брутна заплата ще вземат кметовете на кметства и кметските наместници в община Гърмен за 2018 година. Те получават различни месечни възнаграждения в диапазона от 700 до 1000 лева.

„Общината е в добро финансово състояние. Нормално е да гласуваме тези бонуси за управниците на кметствата. В общинската хазна влизат най-много пари от продажбата на общински земи”, коментираха съветници.


гост публикува:
06 декември 2018 | 16:54
Демек продавате общинска собственост / активи / и тези средства ги изяждате !!!???????????? Като свършат земите за продан ще продавате ............. на дедо .......

Добавете Вашия коментар!